การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2563

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563