พุธเช้า...ข่าว สพฐ. 2561

ประจำปี 2561
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2561 (ประจำวันที่ 4 เม.ย. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 13/2561 (ประจำวันที่ 4 เม.ย. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2561 (ประจำวันที่ 28 มี.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 12/2561 (ประจำวันที่ 28 มี.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2561 (ประจำวันที่ 21 มี.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 11/2561 (ประจำวันที่ 21 มี.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561 (ประจำวันที่ 14 มี.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 10/2561 (ประจำวันที่ 14 มี.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2561 (ประจำวันที่ 7 มี.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 9/2561 (ประจำวันที่ 7 มี.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2561 (ประจำวันที่ 28 ก.พ. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 8/2561 (ประจำวันที่ 28 ก.พ. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2561 (ประจำวันที่ 21 ก.พ. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 7/2561 (ประจำวันที่ 21 ก.พ. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2561 (ประจำวันที่ 14 ก.พ. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 6/2561 (ประจำวันที่ 14 ก.พ. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2561 (ประจำวันที่ 7 ก.พ. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 5/2561 (ประจำวันที่ 7 ก.พ. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2561 (ประจำวันที่ 31 ม.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 4/2561 (ประจำวันที่ 31 ม.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2561 (ประจำวันที่ 24 ม.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 3/2561 (ประจำวันที่ 24 ม.ค. 61))
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2561 (ประจำวันที่ 17 ม.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561 (ประจำวันที่ 17 ม.ค. 61))
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2561 (ประจำวันที่ 10 ม.ค. 61)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 (ประจำวันที่ 10 ม.ค. 61)

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. 2560

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2560 (ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2560 (ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2560 (ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2560 (ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2560 (ประจำวันที่ 29 พ.ย. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2560 (ประจำวันที่ 22 พ.ย. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2560 (ประจำวันที่ 15 พ.ย. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2560 (ประจำวันที่ 8 พ.ย. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2560 (ประจำวันที่ 1 พ.ย. 60)
งดออกอากาศ พุธเช้า ข่าวสพฐ. (ประจำวันที่ 25 ต.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2560 (ประจำวันที่ 18 ต.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2560 (ประจำวันที่ 11 ต.ค. 60)

รายงานทะเบียนงานวินัยและนิติการ

รายงานทะเบียนงานวินัยและนิติการ ปีงบประมาณ 2560

รายงานทะเบียนงานวินัยและนิติการ ปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

13 02 61 2เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสอ่งก่อสร้างอื่น ตามความขาดแคลนจำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด

เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 Rai-Et Primary Educational Service Area Office 3
664 หมู่ที่ 3 ถนนโพนทอง-หนองพอก ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45110
โทร. 0-4357-1388 โทรสาร 0-4357-2342 Call Center : 0-4357-1388
กลุ่มงาน เบอร์โทร
กลุ่มอำนวยการ  0-4357-1388
กลุ่มบริหารงานบุคคล  0-4357-1699
กลุ่มนโยบายและแผน  0-4357-2045
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  0-4357-2051
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  0-4357-1546
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  0-4357-1900
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  0-4357-2093
หน่วยตรวจสอบภายใน  0-4357-2342
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4357-2045