roiet3honest1   42   53   6putcaer

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
โรงเรียนบ้านโจด "กระถางปูนปั้น" ผลงานนักเรียน ชุมชน สวยงามโดดเด่น ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญ วันศุกร์, 13 กันยายน 2562 05:04
ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาต เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป...
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 12:50
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 08:00
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน...
ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 06:37
ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง...
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 13:37
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 21:09
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 21:09
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 21:07
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 21:06
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ วันศุกร์, 27 เมษายน 2561 04:53
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 09:29
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561...