roiet3honest1   42   53   6putcaer

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 12:50
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 08:00
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน...
ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 06:37
ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง...
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 13:37
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 21:09
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 21:09
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 21:07
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 21:06
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ วันศุกร์, 27 เมษายน 2561 04:53
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 09:29
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561...
ประชาสัมพันธ์แนวทางดำเนินงานของคุรุสภาจังหวัดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 08:09
ประชาสัมพันธ์แนวทางดำเนินงานของคุรุสภาจังหวัดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานเลขธิการคุรุสภา ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561 11:15
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.เรื่อง...
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 04:35
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2561 คลิ๊ก...
โองการอัญเชิญบูรพาจารย์ วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 04:20
โองการอัญเชิญบูรพาจารย์ (วันครู) ดาวน์โหลดโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 13:43
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560 "ระดับประเทศ" วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560 08:41
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560...
ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "เด็กรักครู ครูรักเด็ก" วันอังคาร, 12 กันยายน 2560 03:45
ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ  "เด็กรักครู...
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560 20:39
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3...
โปรดตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560 04:20
คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาต...
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 09:52
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย...
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 11:37
ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย...
ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งนักเรียนและครูเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" วันจันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2560 04:35
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมส่งนักเรียน และครูอาจารย์เข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ...
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560 11:26
ด้วยสมาคมลูกเสือ จังหวัดร้อยเอ็ด...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "คุรุคุณธรรม" ประจำปี 2559 วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 03:27
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "คุรุคุณธุรรม" ประจำปี...
ประกาศรายชื่อครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2559 วันพุธ, 11 มกราคม 2560 09:12
ประกาศรายชื่อครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ...
ประกาศรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี 2559 วันพุธ, 11 มกราคม 2560 09:08
ประกาศรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ...
ขอแจ้ง URL ของระบบ Myoffice ใหม่ วันอาทิตย์, 01 มกราคม 2560 00:12
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้เป็นปี 2560 สพป.ร้อยเอ็ด 3 จึงขอแจ้ง URL ของระบบ Myoffice...
คุรุสภาขยายเวลาการจัดประกวดสปอตวิทยุฯ "ครูดี ตามรอยพ่อ..พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 09:03
คุรุสภาขยายเวลาการจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ครูดี...
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเรียน/หนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2559 02:41
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเรียน/หนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด องค์การค้าของ สกสค....
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559 09:27
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร...
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559 09:12
ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559 09:07
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา...
การแข่งขันกีฬานักเรียน - กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์, 17 ธันวาคม 2559 08:25
การแข่งขันกีฬานักเรียน - กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา...
กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2559 17:29
ครูอาวุโส ประจำปี 2558 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าเฝ้าฯ ได้ที่...
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 00:17
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27...
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 วันพุธ, 07 กันยายน 2559 16:07
ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยดำเนินการจัดแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11...
ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 วันพุธ, 24 สิงหาคม 2559 04:17
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดกรมการจัดหาคน กระทรวงแรงงาน...
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559 03:17
ด้วย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด...
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ฯ ครั้งที่ 22 วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2559 23:44
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ฯ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2559...
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559 15:36
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559...
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครู เรื่องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และซ่อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2559 21:37
ด้วย บริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดียขอความอนุเคราะห์ปนะชาสัมพันธ์โครงการอบรมครู...
ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด หนังสือ ลว 13 มิ.ย.59 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเพิ่มเติม วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559 16:52
ด่วนที่สุด หนังสือ ลว 13 มิ.ย.59 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเพิ่มเติม...
รายชื่อ สมาชิก ชพค.ชพส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559 08:00
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อ สมาชิก ชพค.ชพส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ...
ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10" วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559 23:35
ด้วย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ...
ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง "อ่านเพื่อแม่" (Read for Mom) วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559 16:08
ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2559 19:35
ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย...
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอส วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 16:21
ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี...
ข่าวประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
ประกาศโรงเรียนบ้านคำอุปราช เรื่อง การับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 13:15
ประกาศโรงเรียนบ้านคำอุปราช เรื่อง การับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 07:27
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน...
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพิจารณาย้าย วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 10:20
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพิจารณาย้าย สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด...
ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วันอังคาร, 08 มกราคม 2562 07:12
ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู...
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปี 2561 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 13:14
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปี 2561 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านสีเสียด ประกาศรับครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 09:24
ด้วยโรงเรียนบ้านสีเสียด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด...
ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561 06:01
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3...
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 11:40
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 08:10
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3...
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) วันศุกร์, 19 มกราคม 2561 03:49
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านบะเคฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.10426 ขนาด 4 ห้องเรียน วันอังคาร, 09 มกราคม 2561 19:26
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วันอังคาร, 09 มกราคม 2561 16:28
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยครู วันจันทร์, 08 มกราคม 2561 07:09
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแข้ดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 09:48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 09:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 10:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 10:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 07:39
ประกาศโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ เรื่อง...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 11:23
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 11:22
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง...
เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลโพนทอง วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 18:31
ด้วยโรงเรียนอนุบาลโพนทองมีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2560 12:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วันอาทิตย์, 23 เมษายน 2560 10:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันอังคาร, 04 เมษายน 2560 17:37
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วันอังคาร, 04 เมษายน 2560 17:35
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันศุกร์, 03 มีนาคม 2560 09:29
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย...
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560 11:05
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู...
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560 08:40
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2559 14:22
ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง จำนวน 13 ตำแหน่ง...
คุรุสภาประกาศสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำแหน่ง วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2559 08:46
คุรุสภาประกาศสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา 2 ตำแหน่ง คุรุสภาขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้...
เรื่อง นำร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2559 21:48
ประกาศ เรื่อง นำร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)...
โรงเรียนบ้านโคกสี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างสอนรายเดือน วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2559 12:24
โรงเรียนบ้านโคกสี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งครูจ้างสอนรายเดือน...
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2559 18:34
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1...
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 15:19
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ปี พ.ศ. 2559 วันอาทิตย์, 13 มีนาคม 2559 13:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559 02:36
ประกาศโรงเรียนอนุบาลโพนทอง เรื่อง...
ข่าวประกวดราคาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
ประกาศโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงฝึกงาน 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์, 18 มกราคม 2562 09:09
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงฝึกงาน 102/27...
ประกาศโรงเรียนชุมชมบัวคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์, 18 มกราคม 2562 09:00
ตามประกาศ โรงเรียนชุมชมบัวคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์...
ประกาศโรงเรียนบ้านคำโพนสูง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 และลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561 01:54
ประกาศโรงเรียนบ้านคำโพนสูง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49...
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน วันศุกร์, 14 ธันวาคม 2561 21:09
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน...
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 14:12
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ...
การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 13:24
     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3...
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 09:57
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...