การแจ้งเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 

1.สายด่วน 081-2629527 หรือ โทร. 043-571699

2.Line ID : 0812629527

3.อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.ช่องทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 644 หมู่ที่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด 45110

ทั้งนี้ช่องทางทั้ง 4 ช่อง ทางมีวัตถุเพื่อรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ติชมและเสนอแนะ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความดูแลดำเนินการแก้ไขปัญหา และขอให้มั่นใจว่า ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ทางเจ้าหน้าที่จะสรุปเรื่องให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทราบทุกครั้ง