เอกสาร ars krs

คำสั่งผู้ที่ได้รับผิดชอบการรายงาน

 

ดาวโหลดเอกสาร ars59

ดาวโหลดคู่มือ ars59

เว็บไซต์รายงาน ars59

 

ดาวโหลดเอกสาร krs59

ดาวโหลดคู่มือ krs59

เว็บไซต์รายงาน krs59

 

ลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผิดชอบการรายงาน ars krs

เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว ชื่อผู้ใช้คือ เลข 13 หลัก รหัสผ่าน คือ 123456

รายงานข้อมูล ars krs รอบ 6 เดือน เปิดระบบรายงานระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2559
หมายเหตุ : รอบ 6 เดือน ระบบจะปิด วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 24.00 น.