การทำบุญประจำปีและพิธีรับมอบเสาธงโรงเรียน โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

27 1262DSC 0266วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.ดร.ประดู่ นามเหลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการทำบุญประจำปีและพิธีรับมอบเสาธงโรงเรียน โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีการได้มีการรับมอบใบอนุโมธนาบัตรแก่ผู้ร่วมบริจาคสร้างเสาธงโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวันพ่อและวันแม่ของโรงเรียน จากนั้นประะธานกล่าวให้โอวาท และรับมอบเสาธงโรงเรียน ตัดริบบิ้นเปิดใช้งานเสาธงโรงเรียน ร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และแขกผู้มีเกียรติเป็นที่ระลึก ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

15 08 62 1วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ นายอภิชาติ บุโฮม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และคณะจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ที่เดินทางมาส่งนายเกรียงไกร วงค์ไชยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ บุคลากรในสังกัด ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

ต้อนรับ คกก.ประเมินฯ(สมศ)รอบ๔/รับมอบครุภัณฑ์จากSCGรร.อนุบาลโพนทอง

05 11 62 2วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ดร.สุริยา นทีศิริกุล คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนทอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานสถานศึกษา (สมศ) รอบที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และรับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนอนุบาลโพนทอง จากมูลนิธิ SCG จำนวน ๓๐ ชุด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู

2.หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ฯ ว 30

3.หลักเกณฑ์การพัฒนา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

4.หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

5.หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

6.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

7.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

8.หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 21

9.หลักเณฑ์การโอน ฯ ว 29