ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนน้ำคำสมศรี

11 06 62 2วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำคำสมศรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และบริบทภายในโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เน้นย้ำในเรื่องการอ่านได้ เขียนคล่อง ของนักเรียน และขอให้ร่วมกันพัฒนาทักษะของนักเรียนควบคู่ไปกับงานวิชาการ พร้อมกล่าวชื่นชมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา แก่ผู้ปกครอง-ชุมชนได้อย่างดี ณ โรงเรียนน้ำคำสมศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด