ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559

30 07 59เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ภาคเช้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รองผอ.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และภาคบ่าย จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิน ห้องกันเกรา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ