ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู

11 06 62 5วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และบริบทภายในโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา เน้นย้ำในเรื่องการอ่านได้ เขียนคล่อง ของนักเรียน และขอให้ร่วมกันพัฒนาทักษะของนักเรียนควบคู่ไปกับงานวิชาการ พร้อมกล่าวชื่นชมนายสมศักดิ์ สารเสวก ผอ.รร.บ้านหนองหงษ์หนองงู คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา แก่ผู้ปกครอง-ชุมชนได้อย่างดี ณ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด