พิธีปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย"

12 06 62 1วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดพิธีปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมกล่าวพบปะคณะครู นักเรียน และหวังว่านักเรียนจะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกล่าวขอบคุณคณะวิทยากร ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนบังเกิดผลดียิ่ง ทำให้การเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทุกประการ ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เครดิตภาพจาก คณะวิทยากรค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต  ชมภาพทั้งหมด