ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า

10 06 62 3วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และบริบทภายในโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เน้นย้ำในเรื่องการอ่านได้ เขียนคล่อง ของนักเรียน และขอให้ร่วมกันพัฒนาทักษะของนักเรียนควบคู่ไปกับงานวิชาการ พร้อมกล่าวชื่นชมนายเศรษฐการ ไชยดำ ผอ.รร.บ้านหนองไผ่หนองหว้า คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่ทำคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา แก่ผู้ปกครอง-ชุมชนได้อย่างดี ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด