ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแพง

10 06 62 1วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแพง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และบริบทภายในโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและเน้นย้ำในเรื่องการอ่านได้ เขียนคล่อง ของนักเรียน และขอให้ร่วมกันพัฒนาทักษะของนักเรียนควบคู่ไปกับงานวิชาการ โดยมีนายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์ ผอ.รร.บ้านนาแพง และครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านนาแพง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด