ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาว

06 06 62 4วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาว และให้กำลังใจนายสถาพร ภูบาลเช้า ผอ.รร.บ้านวังยาว คณะครูและนักเรียนในชั้นเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของครู พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน พร้อมให้คำแนะนำ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ และเน้นย้ำในเรื่องการอ่านได้ เขียนคล่อง ของนักเรียน ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคนและร่วมกันพัฒนาการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด