พิธีรับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Room) รร.บ้านวังยาว

06 06 62 3วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Room) ก่อนพิธีรับมอบนายสถาพร ภูบาลเช้า ผอ.รร.บ้านวังยาว ได้กล่าวถึงความเป็นมาโดยได้การสนับสนุนจาก คุณอานา นิธิรักษา งบประมาณปรับปรุง จำนวน 290,000 บาท ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ตำรวจ และผู้ปกครอง มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด