ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเมืองเสลภูมิ

04 06 62 2วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงานโดยนายสมศักดิ์ สารเสวก ผอ.รร.บ้านหนองหงษ์หนองงู ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิดวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และแนะนำบุคลากรให้มีโอกาสได้รู้จักกัน สร้างความคุ้นเคย อันจะส่งผลต่อการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เครดิตรูปภาพจากเพจโรงเรียนบ้านหนองว้านาคำพัฒนา  ชมภาพทั้งหมด