ประชุมการจัดงานเดิน - วิ่ง "โพนทอง รัน ฟอร์ ไลฟ์ เทิดไท้องค์ราชัน"

29 05 62 4วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบหมายให้นางสาวกันทิมา กุลสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการจัดงานเดิน - วิ่ง "โพนทอง รัน ฟอร์ ไลฟ์ เทิดไท้องค์ราชัน" โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ ทั้งเยาวชน ประชาชน และครอบครัว และเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทอง(พชอ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง คลิ๊กชมภาพทั้งหมด