พิธีปล่อยแถวออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่แหล่งมั่วสุม

27 05 62วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ อำเภอโพนทอง มณฑลทหารบกที่ 27 สถานีตำรวจภูธรโพนทอง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนโพนทองวิทยายน และโรงเรียนในสังกัด จัดพิธีปล่อยแถวออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่แหล่งมั่วสุม โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปยังแหล่งมั่วสุม ป้องปรามนักเรียนในการป้องยาเสพติด ณ สถานศึกษา ร้านเกมส์ สวนสาธารณะและรีสอร์ท ในเขตอำเภอโพนทอง คลิ๊กชมภาพ