พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโพธิ์เงิน

24 05 62 2วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงานโดยนายวิเชียร ขระณีย์ ผอ.รร.บ้านหนองผักแว่น ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สร้างผลงามในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ตามโครงการครูดีศรีโพธิ์เงิน และได้รับเกียรติจากนายอำนวย เลื่อมใส นายกสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.สุรดิษ โยมา และศน.สมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาร่วมเป็นเกียรติและร่วมถ่ายภาพเป็นกลุ่มในครั้งนี้ ผู้เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 101 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพ