โครงการ English Competition 2016

28 06 59เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ PEER Center จัดโครงการ English Competition 2016 โดยมีนายประดู่ นามเหลา รองผู้สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติ นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสมชาย ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ ผู้ดำเนินรายการนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : ศน.วาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ