งานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

18 05 62 2วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณะบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพ