ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562

18 05 62 1วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมได้แนะนำและแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้บรรจุแต่งตั้งใหม่และย้ายมาใหม่ พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 หลังจากนั้นได้แจ้งข้อราชการเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และมอบนโยบายด้านต่าง ๆ โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด