ประชุมคณะกรรมการจัดอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562

13 05 62วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด