ประชุมคณะบอร์ดบริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 2/2562

03 01 62วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะบอร์ดบริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด