ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย

17 06 59วันที่ 17 มิถุนายน 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน นายประดู่ นามเหลา รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา
2.เพื่อพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) ชมภาพ