ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV

28 12 61 2วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด