ต้อนรับคณะติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

16 06 59เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะติดตามจากสำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสมาติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักร์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการส่วนขยาย 50% จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) ชมภาพ