การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอโพนทอง ประจำปี 2561

25 12 61 2วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอโพนทอง โดยมีนายเอกภาพ พลซื่อ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายประทวน ไชยโชค ผอ.โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า นายกสมาคม ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพนทอง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด