แข่งขันกีฬา-กรีฑา อำเภอเสลภูมิ "เสลภูมิเกมส์ 61"

21 12 61 1วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อำเภอเสลภูมิ "เสลภูมิเกมส์ 61" พร้อมด้วยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด กล่าวรายงานโดยนายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสี นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 6 กลุ่มพัฒนา ณ สนามกีฬาอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด