เยี่ยมการแข่งขันกีฬา กรีฑา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ

18 12 61 2วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิตร วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการแข่งขันกีฬา - กรีฑา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด