มอบเงิน กองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

18 12 61 1วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ ทำให้ได้รับบากเจ็บ แขน และขาหัก พร้อมมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 3,000 บาทและนักเรียนโรงเรียนขวัญเมือง ได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์เฉียวชน ขณะขี่รถจักรยานกลับบ้าน พร้อมมอบเงินกองทุนฯ จำนวน 2,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท  ชมภาพทั้งหมด