มอบเงิน กองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

11 12 61 1วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพินิจ จันทร์ซ้าย ผอ.รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ และโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ที่เสียชีวิต เนื่องจากประสพอุบัติเหตุ 2 ราย พร้อมมอบเงิน กองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รายละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด