งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด

07 12 61 2วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนายณัฐพล ไชยทอง ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายภาคส่วน โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และ นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีฯ โดยเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์จากส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด