โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

07 12 61 1วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” โดยมีดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางสาวราตรี นามจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.50 น. รับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference หัวข้อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเวลา 11.30 น. รับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอบรมครั้งนี้มีธุรการโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 211 คน ช่วงบ่ายนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้พบปะและบรรยายพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด