ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายใน รร.โพนทองวิทยายน

28 12 61 1วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพนทองวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2561 โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด