ประชุมการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

25 12 61 1วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม หลังจากนั้นนายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจ้งการดำเนินการและการขับเคลื่อนงานต้ายภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด