ร่วมกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

05 12 61 1วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมนำเหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลาการทางการศึกษา ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักศึกษา ประชาชน ถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด