ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย

04 12 61 3วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับการต้อนรับนายศราวุฒิ บุระพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ซึ่งได้พาชมห้องเรียนชั้นเรียนต่างๆ พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด