ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองอิโล

04 12 61 2วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองอิโล เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยได้รับการต้อนรับจากนางพงษ์ลัดดา พานิชการ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิโล และคณะครู ณ โรงเรียนบ้านหนองอิโล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด