ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย

04 12 61 1วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับการต้อนรับจากนายจินดา จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย ซึ่งได้พาชมห้องเรียนชั้นเรียนต่างๆ พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด