วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

26 11 61 3วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้เห็นวิธีการ ขั้นตอน ทางการลูกเสือ ในการจัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา ที่ถูกต้องตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด และเพื่อให้ลูกเสือทั้งหลายได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเจริญตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับร่วมในสังกัด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงเรียนโพนทองวิทยายน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนเอกชน โดยมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 70 คน ลูกเสือ เนตรนารี 700 คน รวมทั้งสิน 770 คน เข้าร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด