ประชุมชี้แจ้ง ข้อราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินการจ้างครูธุรการโรงเรียน

23 11 61 1วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัทย์ ประชุมชี้แจ้ง ข้อราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินการจ้างครูธุรการโรงเรียนตามนโยบายครูธุรการ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด