การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

22 11 61 2วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 12 โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด มาร่วมให้กำลังใจ และโรงเรียนที่ไปร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) รร.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) รร. บ้านดงหวาย รร.ท่าสีดาวิทยา และรร.บ้านบาโคหนองแคน ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ชมภาพทั้งหมด