ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร

19 11 61 2วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มอำนวยการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ผอ.รร.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) ผอ.รร.บ้านดงหวาย ผอ.รร.ท่าสีดาวิทยา ผอ.รร.บ้านบาโคหนองแคนและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด