ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่1

26 11 61 2วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสมพร สารบรรณ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 17 กลุ่ม และบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด