ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 สี่-สมานCRA CHARITY RUN 2018

25 11 61 1วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ 2 CRA CHARITY RUN 2018 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของการสืบสานพระปณิธานการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส อีกทั้งยังเป็นการจัดหารายได้ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ด้อยโอกาสใน 4 โรงพยาบาล ตามภาคของผู้สมัคร ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ณ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด