ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2562

19 11 61 1วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด