เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์

13 11 61 1วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะกรรมการ ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด