การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด

16 11 61 1วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด พร้อมกล่าวชื่นชมและขอให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชยะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด