การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขต

15 11 61 2วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านคำโพนสูง โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านนากระตึบ และโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู  ชมภาพทั้งหมด