ทำบุญและถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์วัดป่าศรีโพนทอง

06 11 61 1วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิตร วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวเนตรนภา โอฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน นางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์วัดป่าศรีโพนทอง(สาขาวัดป่ากุง) เพื่อเป็นสิริคล ก่อนร่วมทำบุญขึ้นอาคารหอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ณ วัดป่าศรีโพนทอง(สาขาวัดป่ากุง) อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด